Connect2shine is een lokale Bilzerse organisatie die gegroeid is vanuit een besef dat teveel dingen ongebruikt blijven liggen terwijl sommige mensen die dingen wel kunnen gebruiken. De initiatiefneemsters van C2S beseffen dat wij op een andere manier met “hebben” kunnen omgaan: “je hoeft niet iets te hebben om het kunnen te gebruiken; misschien kunnen we de dingen samen hebben en dan samen gebruiken.”

Enkele jaren terug was C2S enkel een schuchtere organisator van een beginnend deelplein. Al vlug ontdekten de organiserende dames dat tijdens het deelplein vooral veel samen gebabbeld werd. Mensen vertelden hun verhaal, deelden hun zorgen. Zoals die dame die spontaan vertelde over haar dochter van 17 jaar die zwanger was en eigenlijk niets had voor die kleine die binnen enkele weken geboren zou worden. Zij ging terug naar huis met heel wat mooie babyspullekes. Dergelijke verhalen waren hartverwarmend en motiveerden de initiatiefneemsters om verder te gaan met hun deelplein.

Stilaan groeide het sporadische deelplein uit tot een heus maandelijkse activiteit. Steeds meer mensen vonden de weg naar het C2S-deelplein. Gezelligheid was er telkens troef, met een tas warme soep, met zelf gebakken lekkers en vooral, met heel veel diepe persoonlijke verhalen. Met de regelmaat van de klok brachten mensen spullen naar het deelplein, spullen die gecontroleerd en gesorteerd moesten worden; kinderkleding apart per maat, huishoudtoestellen nazien of ze nog werkten, speelgoed controleren of het nog compleet was. Soms moesten er ook spullen opgehaald worden, of weggebracht worden naar een alleenstaande moeder die zich niet kon verplaatsen. Andere middenveld organisaties in de buurt vonden de weg naar het C2S-deelplein om hun voorraad hulpgoederen wat aan te vullen met de overschotten van het deelplein. Connect2shine werd stilaan een hele bedrijvigheid.

En dan groeide spontaan ook wat anders, misschien nog belangrijker dan het brengen en halen van spullen-met-een-verhaal. Mensen die het deelplein kwamen bezoeken wilden meer dan enkel maar spullen komen halen om thuis te gebruiken, mensen wilden zelf ook iets doen en zich engageren in de organisatie. En dan zie je ineens mensen die enkele weken terug nog op straat leefden met allerhande problemen, nu ineens openbloeien als vrijwilliger en als verantwoordelijke bij het C2S-deelplein. Een tijdje terug nog ronddolen aan de zijkant van de samenleving, vandaag zich samen met andere vrijwilligers verantwoordelijk voelen voor het welslagen van een maandelijks C2S-deelplein.

Daar gaat vuurwerk over: samen met anderen voor elkaar zorgen en samen schitteren, dat is toch wat “connect to shine” betekent.