connect2shine

Connect2shine is een vzw, een vereniging die mensen verbindt om samen te schitteren.

C2S verbindt mensen vanuit een sociaal-ecologische ingesteldheid.

Ecologisch: c2s beschouwt de aarde als een partner waarbij je niet meer neemt dan dat je geeft. Vanuit dit oogpunt staat recycleren hoog in het vaandel van de vereniging.


Sociaal: sterk verbonden met deze ecologische insteek is de sociale insteek, waarbij de vereniging wil zorgen dat iedereen in de samenleving kansen krijgt om zichzelf samen met anderen te ontwikkelen om zo volwaardig te kunnen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijk leven.

Contact: mail naar info(ad)connect2shine.be

Lees hier het verhaal van het eerste uur.